Các Thành Viên Trong Nhóm
Của Tôi Ở Đâu?

Sử dụng điện thoại thông minh để theo dõi các thành viên trong nhóm và nhà thầu phụ của bạn.

Bắt Đầu Dùng Thử 7 Ngày Miễn Phí  »

Luôn luôn ở cạnh tài xế



Use Route4Me's GPS tracking to know where your assets, people, and vehicles are

Track Assets, People, and Vehicles

Không phải lúc nào cũng có thể hoặc cần thiết để gắn thiết bị theo dõi hộp đen GPS vào một phương tiện.

GPS tracking devices are not free and often times require multi-year contracts. Các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông có các giải pháp tuyệt vời để cho bạn biết phương tiện của bạn đang ở đâu bằng cách đặt các "dấu chấm trên bản đồ".

Tuy nhiên, làm thế nào để bạn biết các thành viên trong nhóm (hoặc nhà thầu phụ) của bạn đang ở đâu sau khi họ rời khỏi phương tiện?

GPS4Me is a unique smartphone application that tracks the actual handheld smartphone. You can use it simultaneously with any existing GPS telematics system.

Ngoài việc theo dõi toàn bộ nhóm của bạn trên bản đồ bằng GPS trên điện thoại thông minh hiện có của họ, GPS4Me rất thuận tiện cho các doanh nghiệp có đội xe linh hoạt hoặc năng động.

Ví dụ: hãy xem xét một doanh nghiệp chỉ có 10 người toàn thời gian, nhưng tăng lên 35 người toàn thời gian trong 2 tuần do sự thay đổi theo mùa. Làm thế nào để bạn theo dõi 25 xe thuê bổ sung này?

GPS4Me enables you to track temporary resources using GPS smartphones without committing to multi-year contracts with GPS Telematics providers.


Cảnh báo thời gian thực được kích hoạt bởi Dữ liệu vị trí GPS

 

Liên hệ với Chúng tôi để giải quyết những thách thức về lập kế hoạch tuyến đường của bạn

Vui lòng sử dụng Mẫu đơn bên dưới và để Chúng tôi trợ giúp bạn ngay hôm nay!
loading...
Thanks for reaching out!
One of our routing experts will contact you shortly.