Tuân thủ các nguyên tắc xây dựng thương hiệu công ty của chúng tôi

Tải xuống PDF

Biểu tượng Route4Me

Biểu tượng bao gồm các hình dạng hình học đơn giản. Hãy lưu ý đên sự nhất quán của hình dạng, kích thước và khoảng cách. Hình dạng này phải luôn được duy trì.

Route4me
Route4me

Logo Route4Me

Các bộ phận của logo có mối quan hệ vị trí rất cụ thể với nhau. Các căn chỉnh tạo nên một khóa chắc chắn. Việc biết được các mối quan hệ không gian này là rất quan trọng để duy trì tính nhất quán trên toàn thương hiệu.

Route4me
Route4me

Logo trên nền

Logo chỉ nên được sử dụng trên nền trắng hoặc xanh lam. Tránh sử dụng logo trên ảnh trừ khi logo nằm trên vùng màu trắng của ảnh.

Route4me
Route4me

Khoảng trống Logo cần thiết

Đảm bảo có đủ không gian giữa logo và các yếu tố xung quanh. Khoảng trống xung quanh phải luôn lớn hơn hoặc bằng 1/3 chiều cao của logo.

Route4me

Định tuyến

Thực hiện theo các thông số kỹ thuật về khoảng cách và căn chỉnh bên dưới khi khóa logo Route4Me với một loạt logo liên kết. Logo của đối tác phải được căn chỉnh theo đường cơ sở thị giác của logo Route4Me.

Route4me

* Logo của Google và/hoặc Amazon chỉ được hiển thị cho mục đích biểu trưng. Việc vị trí của họ gần logo Route4Me không cho thấy có tồn tại mối quan hệ đối tác hoặc kinh doanh.

Biểu tượng ứng dụng di động

Một biểu tượng có thể có hình dạng khác nhau trên các thiết bị khác nhau. Đảm bảo có đủ không gian giữa logo và cạnh hình biểu tượng.

Route4me
Route4me
Route4me

Lạm dụng Logo

Các bộ phận của logo có mối quan hệ vị trí rất cụ thể với nhau. Các căn chỉnh tạo nên một khóa chắc chắn. Việc biết được các mối quan hệ không gian này là rất quan trọng để duy trì tính nhất quán trên toàn thương hiệu.

Route4me
Không thay đổi độ trong suốt của logo
Route4me
Không sử dujng các màu khác nhau
Route4me
Không thay đổi vị trí của các bộ phận logo liên quan đến nhau
Route4me
Không thay đổi kích thước của các phần logo liên quan đến nhau
Route4me
Không làm méo logo
Route4me
Không sử dụng bóng đổ hoặc bất kỳ hiệu ứng nào khác
Route4me
Không phác thảo logo
Route4me
Không thay thế bằng bất kỳ kiểu chữ nào khác

Nguyên tắc sử dụng

Các nhãn hiệu của Route4Me bao gồm tên và logo của Route4Me, và bất kỳ từ ngữ, cụm từ, hình ảnh hoặc ký hiệu nào khác xác định nguồn gốc hoặc xuất xứ của bất kỳ sản phẩm nào của Route4Me. Vui lòng không sửa đổi các nhãn hiệu hoặc gây nhầm lẫn thương hiệu, bao gồm cả việc đề xuất tài trợ hoặc chứng thực từ Route4Me, hoặc gây nhầm lẫn giữa Route4Me với một thương hiệu khác (bao gồm cả thương hiệu của bạn).

Bạn có thể không:

  • Sử dụng bất kỳ biểu trưng hoặc hình ảnh tương tự nào để đại diện cho Route4Me ngoài các ví dụ chúng tôi đã cung cấp
  • Sử dụng tài sản của Route4Me như một thay thế - nếu bạn không có logo, vui lòng không sử dụng logo của chúng tôi
  • In đè hoặc che khuất bất kỳ phần nào của logo
  • Thêm hiệu ứng đặc biệt cho logo
  • Phân phối hoặc cung cấp các biểu trưng, nhãn hiệu hoặc tài sản của chúng tôi

Các màu

Dưới đây là bảng màu chính thức của Route4Me. Tránh làm lệch tông màu cốt lõi này.

Màu xanh da trời Cơ sở

HEX: #334799
RGB: R 51 / G 71 / B 153 Route4me

Accent Orange

HEX: #FF7B24
RGB: R 255 / G 123 / B 36 Route4me

Hành động màu Xanh

HEX: #A1C060
RGB: R 161 / G 192 / B 96 Route4me

Văn bản

HEX: #555555
RGB: R 83 / G 83 / B 83 Route4me

Cân bằng màu sắc

Duy trì phần trăm màu gần đúng theo biểu đồ bên dưới.

Route4me

Phông chữ

Route4Me sử dụng Open Sans cho tất cả tiêu đề, nút và văn bản đoạn văn.

Open Sans

Nhẹ
Aa
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@#$^&*()_+/-
Thường xuyên
Aa
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@#$^&*()_+/-
Semibold
Aa
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@#$^&*()_+/-

Kiểu chữ

Kích thước điểm chính xác và hàng đầu không mang tính quy định và phải được điều chỉnh cho phù hợp với kích thước của vật liệu và bố cục. Tuy nhiên, tỷ lệ chung, trọng lượng và theo dõi phải được giữ nguyên trong các bố trí.

Route4me